In het spoor van Pieter Bruegel

een wandel- en fietstocht met zoekopdracht

van 3 juli tot en met 25 juli

Welkom! We leiden je graag verder in de ontdekkingstocht door Kwenenbos met uitlopers naar Schelderode, Munte en Bottelare. Tussen 3 en 25 juli kan je genieten van deze mooie route.

De tocht vertrekt aan de Sint-Henricuskerk in de Sint-Elooistraat. Je vindt daar een kastje met een plan en een formulier met wat uitleg en de vragen. Als je op het einde het ingevulde formulier in de juiste bus deponeert, kom je in aanmerking voor een prijs! De prijzen worden uitgedeeld na de laatste dag van de activiteit.

Je kan kiezen tussen een wandeltocht (ongeveer 6 km) of een fietstocht (ongeveer 12 km). Stevige wandelaars kunnen ook de tocht van 12 km afleggen. Het is belangrijk aan te duiden welke tocht je maakt.

Bij het verlaten van de kerk neem je de Sint-Elooistraat naar links en gaat op zoek naar het kunstwerkje in keramiek dat een spreuk uitbeeldt en gebaseerd is op werk van Pieter Bruegel. Bekijk het kunstwerkje aandachtig en probeer te vinden welke spreuk wordt uitgebeeld. Op het formulier en onder het kunstwerkje vind je de uitleg van de spreuk. Het is de bedoeling dat je de spreuk op het kunstwerkje koppelt aan de juiste verklaring op het formulier. Let wel: de verklaringen staan niet in de juiste volgorde!

Eenmaal dit opgelost, kan je je tocht verder zetten naar kunstwerkje 2, enz. Je eindigt aan de Sint-Henricuskerk waar je het ingevulde formulier in de bus kan deponeren.

We wensen je heel veel wandel-, fiets- en zoekplezier met deze tocht!

Blijf op de bewegwijzerde wegen of paden – Respecteer natuur en omgeving – Laat geen afval achter – Breng geen beschadigingen aan – Wees niet te luidruchtig – Wees sportief en respecteer ook de andere recreanten – Respecteer het verkeersreglement (oversteekplaatsen e.d.) – Respecteer de coronarichtlijnen.