Werkgroepen

Om thematisch te kunnen werken organiseren we enkele werkgroepen. Naargelang de noden en omstandigheden kunnen werkgroepen stoppen of bij opgericht worden. Deelnemers aan werkgroepen hoeven niet noodzakelijk lid zijn van het bewonersplatform.

  • Werkgroep mobiliteit: verkeersveiligheid in Kwenenbos proberen verbeteren.