Werking

Het bewonersplatform komt maandelijks bijeen behalve in de maanden juli en augustus. Voor 2017 werden de bijeenkomsten vastgelegd op de 3de dinsdag van de maand.

Werkgroepen komen op andere tijdstippen samen. Alle vergaderingen worden aangekondigd in de kalender.