Heraanleg van de e-17

De e-17 wordt in de toekomst heraangelegd. Er is nu een belangrijke periode in aantocht voor dit project. 

Begin maart wordt er door een onderzoeksteam een nota voorgelegd met alternatieven voor het huidige traject van de e-17. Deze ‘alternatieven onderzoeksnota’ (AON) is een oplijsting van alle mogelijke alternatieven voor het traject. 

Op 11 maart 2023 is er hierover een infosessie in het Cultuurhuis van Merelbeke (Driekoningenplein 15). Inschrijven kan kosteloos via: https://www.viadewebsite.be/via_momenten/infomomenten-maart/.