Kwenenbos mobiel – uitgesteld naar 20 mei 2022

Gezien de slechte COVID-19 cijfers hebben we beslist om onze open bewonersvergadering uit te stellen naar een later, meer geschikt tijdstip.

Open bewonersvergadering op vrijdag 19 november 2021 vanaf 19u30

Reeds bij de bevraging in 2016 was duidelijk dat mobiliteit een thema is dat veel mensen beroert. We merken dat de gemeente nadenkt over en werk maakt van mobiliteit, daartoe al dan niet meegenomen in grotere verhalen zoals de vervoerregio. De gemeenteraadscommissie mobiliteit komt dikwijls samen om nieuwe of aan te passen zaken op te volgen. Het lijkt ons dan ook een geschikt moment om de Kwenenbossers kennis te laten maken met de beleidslijnen en concrete plannen van de gemeente enerzijds en een open gesprek aan te gaan met de beleidsmakers anderzijds.

Daarom verwelkomen we u met plezier op vrijdag 19 november 2021 vanaf 19u30 in de recent opgefriste Sint-Henricuskerk, Sint-Elooistraat 104 te Merelbeke.

Kom luisteren naar en praten met beleidsmakers en specialisten. We voorzien een drankje voor alle aanwezigen.

We zullen op dit evenement gebruik maken van het Covid Safe ticket. Gelieve bij het binnenkomen uw QR code te laten scannen door onze medewerkers.