Kwenenbos mobiel

Open bewonersvergadering op vrijdag 20 mei 2022 vanaf 19u30

Reeds bij de bevraging in 2016 was duidelijk dat mobiliteit een thema is dat veel mensen beroert. We merken dat de gemeente nadenkt over en werk maakt van mobiliteit, daartoe al dan niet meegenomen in grotere verhalen zoals de vervoerregio. De gemeenteraadscommissie mobiliteit komt dikwijls samen om nieuwe of aan te passen zaken op te volgen. Het lijkt ons dan ook een geschikt moment om de Kwenenbossers kennis te laten maken met de beleidslijnen en concrete plannen van de gemeente enerzijds en een open gesprek aan te gaan met de beleidsmakers anderzijds.

Daarom verwelkomen we u met plezier op vrijdag 20 mei 2022 vanaf 19u30 in de recent opgefriste Sint-Henricuskerk, Sint-Elooistraat 104 te Merelbeke.

Kom luisteren naar en praten met beleidsmakers en specialisten. We voorzien een drankje voor alle aanwezigen.

Deze open bewonersvergadering was oorspronkelijk voorzien op 19 november 2021 maar werd toen omwille van Covid uitgesteld.

Lentedrink 20 maart

In januari stelden we onze nieuwjaarsreceptie uit omwille van COVID. Nu kan het weer en maken we er, op de dag dat de astronomische lente begint, uiteraard een lentedrink van.

Zondag 20 maart, doorlopend van 10u30 tot 14u aan de Sint-Henricuskerk.

Kom samen met je buren genieten van een hapje en een drankje. Maak kennis met nieuwe buren en ontmoet wie je lang niet zag.

Kom luisteren naar een streepje muziek door Vrijdag.

Kwenenbos mobiel – uitgesteld naar 20 mei 2022

Gezien de slechte COVID-19 cijfers hebben we beslist om onze open bewonersvergadering uit te stellen naar een later, meer geschikt tijdstip.

Open bewonersvergadering op vrijdag 19 november 2021 vanaf 19u30

Reeds bij de bevraging in 2016 was duidelijk dat mobiliteit een thema is dat veel mensen beroert. We merken dat de gemeente nadenkt over en werk maakt van mobiliteit, daartoe al dan niet meegenomen in grotere verhalen zoals de vervoerregio. De gemeenteraadscommissie mobiliteit komt dikwijls samen om nieuwe of aan te passen zaken op te volgen. Het lijkt ons dan ook een geschikt moment om de Kwenenbossers kennis te laten maken met de beleidslijnen en concrete plannen van de gemeente enerzijds en een open gesprek aan te gaan met de beleidsmakers anderzijds.

Daarom verwelkomen we u met plezier op vrijdag 19 november 2021 vanaf 19u30 in de recent opgefriste Sint-Henricuskerk, Sint-Elooistraat 104 te Merelbeke.

Kom luisteren naar en praten met beleidsmakers en specialisten. We voorzien een drankje voor alle aanwezigen.

We zullen op dit evenement gebruik maken van het Covid Safe ticket. Gelieve bij het binnenkomen uw QR code te laten scannen door onze medewerkers.

Wegens succes verlengd

De fiets- en wandeltocht blijven beschikbaar tot en met 15 augustus.

De bus met instructies en waar je ingevulde formulieren kunt deponeren aan de Sint-Henricuskerk

Gezien het minder goede weer tijdens de eerste weken van de fiets- en wandeltocht en de positieve reacties die we kregen, zullen de kunstwerken langer opgesteld blijven. Met dank aan de medewerking van de mensen bij wie we de kunstwerken mochten plaatsen.

Hierdoor kun je de tochten nog afleggen tot en met 15 augustus.

Bijkomende informatie over de fiets- en wandeltocht

Enkele reacties tijdens het eerste weekend van de fiets- en wandeltocht in het spoor van Pieter Bruegel tonen dat hier en daar wat verduidelijking op z’n plaats is.

  1. Er is een foutje geslopen in de positie van stop 3 op de begeleidende route-kaart. Deze stop bevindt zich bij het speelpleintje in Krombrugge en niet zoals oorspronkelijk aangegeven langs de trage weg tussen Varendries en Hoogstraat. Op de kaarten die we laten bijdrukken passen we dit aan zoals in de foto hiernaast.
  2. Stop 17 in de Koningin Astridlaan blijkt moeilijk te vinden. Het kunstwerk op deze stop staat niet buiten zoals de anderen. Kijk goed naar de vitrines langs de route.

Alle info is te vinden op deze pagina.

Natuurwandeling in de Scheldevallei

Op zondag 25 oktober 2020 – start tussen 13u en 15u

  • Vertrek en aankomst : Sint-Henricuskerk Sint-Elooistraat
  • Duurtijd: ongeveer 2u15
  • Prijs: 2€/persoon – kinderen onder de 12 jaar gratis

Gidsen van Natuurpunt geven onderweg op 5 plaatsen deskundige uitleg over natuur en omgeving.

Inschrijven en betalen

http://bit.ly/BPFevent2020

  • uiterlijk op vrijdag 23 oktober
  • Inschrijven kan ook telefonisch bij Roger (09/3628509) of Willy (09/3628335)

Coronamaatregelen

  • groepen van maximaal 25 betalende personen
  • startuur (om de 30 min.) tussen 13u en 15u kiezen bij inschrijving
  • mondmasker verplicht

De Ronde van Maarten 2020

Maarten van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen wil deze zomer elk dorp of elke wijk die lid is van de vereniging te voet of per fiets verkennen. Hieronder vertelt hij daar zelf over.

Op vraag van Maarten maakten we een filmpje over Kwenenbos. Een fietstocht leidt langsheen vele mooie plekken in onze wijk.

Wie de fietstocht zelf wil overdoen vindt de routebeschrijving op https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7462085/fietsroute/merelbeke-kwenenbos.

Hopelijk geeft dit filmpje zin om zelf op de fiets te springen of de wandelschoenen aan te trekken en ons mooie Kwenenbos te verkennen!

#kwenenboshelpt

Beste Kwenenbossers,

Door de Corona-epidemie staat onze wereld een beetje stil. Veel diensten en winkels zijn gesloten, mensen mogen niet meer samenkomen en we moeten onze levenspatronen aanpassen, allemaal om de verspreiding van het virus af te remmen.

Daardoor komen sommigen onder ons in de problemen: Heb je in deze uitzonderlijke tijden hulp nodig? Zoek je iemand om dringende boodschappen te doen?

Of heb je tijd beschikbaar en kun je iemand helpen door het doen van boodschappen?

Kwenenbossers zijn er om elkaar te helpen en ook om geholpen te worden. Het bewonersplatform wil een brug zijn tussen wie hulp nodig heeft en hulp kan bieden. Dit alles uiteraard op een manier die conform is met de nieuwe regelgeving en die het voor iedereen veilig houdt.

Zoek je hulp of wil je helpen, stuur een mailtje met je gegevens en wat je kan doen of nodig hebt naar bpfkwenenbos@gmail.com. Indien gewenst helpen we vrijwilligers met het registreren voor de gratis vrijwilligersverzekering van #vlaanderenhelpt.

We houden rekening met de privacy van alle betrokkenen. Enkel zolang dit nodig is om elkaar te helpen, zal het bewonersplatform je gegevens opnemen in een lijst en doorgeven aan de personen die kunnen helpen of die hulp kunnen gebruiken.

Ook de gemeente Merelbeke is gestart met een actie om hulpvragen te bundelen en vrijwilligers te mobiliseren. Je kunt je met hulpvragen en als vrijwilliger ook bij de gemeente registreren via #merelbekehelpt.

Men zegge het voort: Vertel het door aan je buren, misschien kan jij hen helpen of kunnen zij jou helpen. Zeker niet iedereen leest dit dus spreek elkaar erover aan!

Draag zorg voor uw en elkaars gezondheid. #kwenenboshelpt

Bewonersplatform Kwenenbos